Leigusamningur

 • Leigusali: Stólpi Gámar ehf., kt 710798-2229

  Vinsamlegast fyllið út í samráði við sölumenn, þeir gefa upp verð símleiðis sem verður staðfest með svari eftir að neðangreint hefur verið fyllt út og sent.
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • Gjalddagi leigunnar er síðasti dagur hvers mánaðar og eindagi 10 dögum síðar

 • Takmörkuð ábyrgð leigusala sem leigutaki samþykkir sérstaklega:

  - Leigutaki ber einn ábyrgð á öllum skemmdum á hinu leigða á leigutímanum.
  - Leigutaki hefur kynnt sér ástand hins leigða og sættir sig við í einu og öllu til þeirra nota sem hann hefur í huga.
  - Leigusali ber ekki ábyrgð á neinu tjóni sem kann að verða á lausafjármunum sem geymdir eru í hinu leigða.
  - Að leigutímanum loknum skal leigutaki skila hinu leigða í sama ástandi og það var í upphafi leigutímans fyrir utan eðlilegt slit.
  - Leigusali skorar á leigutaka að kynna sér sérstaklega fyrirliggjandi ítarlega skriflega skilmála, “Skilmálar allra leigusamninga Stólpa Gáma ehf “ sem eru hluti af leigusamningi þessum sem undanskilja leigusala ábyrgð og um heimildir leigusala til aðgerða vegna vanefnda leigutaka. Þessir skilmálar eru einnig aðgengilegir á vefsvæði www.stolpigamar.is/skilmalar.
  - Leigutaki samþykkir sérstaklega þessa takmörkuðu ábyrgð og að hann hafi auk þess kynnt sér meðfylgjandi ítarlega skilmála.

  Sérstakt samþykki leigutaka um þessa skilmála leigumálans.